SKU: 1070 Categories: , ,

£14.99

Additional information

Weight 130 g

MAWLGAN - Côr Hen Nodiant

Côr Hen Nodiant is one of Wales' most successful competitieve choirs. Under the leadership of Huw Foulkes, they have created this CD of 15 traditional Welsh hymns. As well as the CD, this book contains the words and music of those well-loved hymns with background notes on the lies of thier composers and authors. This listing of hymns includes six hymns by William Williams, Pantycelyn. A tribute to one who is generally seen as Wales's most famous hymn writer.

Dyma'r 5ed cyfrol yn y gyfres HOFF EMYNAU

ST ELIZABETH - Dyno inni weld o'r newydd

DIES IRAE - O Arglwydd grasol, trugarha

MILES LANE - Dyrchafer enw Iesu cu

MAWL GÂN - Diolch i ti, yr hollalluog Dduw

ABENDS - Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy'

HYFRYDOL - O llefara, addfwyn Iesu

HYDER - Disgyn, Iesu, o'th gynteddoedd

RHEIDOL - Cofia'n gwlad, Benllywydd tirion

BALLERMA - Mae ngolwg acw tua'r wlad

Y DDÔL - Fy Nhad o'r nef, O gwrando 'nghri

ABERYSTWYTH - Iesu cyfaill f'enaid i

PENNANT - Gorchudd ar dy bethau mawrion

BLAENWERN - Tyred, Iesu, i'r anialwch

MANLEY PARK - Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano

BUILTH - Rhagluniaeth fawr y nef

Additional information

Weight 130 g