SKU: 1042 Categories: ,

£9.99

Additional information

Weight 248 g

Robat Arwyn

Casgliad cyffrous o ganeuon i blant gan un o gyfansoddwyr mwyaf amryddawn ein gwlad. Yn cynnwys amrywiaeth o ddeunydd, gan gynnwys carolau, a'r cyfan yn fodd o ddenu plant i ganu.

Mae testunau'r caneuon yn llawn cyffro ac yn sicr o ddal eu dychymyg, fel y gwelwn yn Sgorio Gôl neu Y Pedwar Tymor er enghraifft.

Mae'r gyfrol yn addas ar gyfer canu dosbarth neu fel eitemau mewn cyngerdd neu wasanaeth boreol.

 • Y Gôl-geidwad
 • Cân y Ddraig
 • Dathlu
 • Sawl Gwaith?
 • Sgorio Gôl
 • Seren Wen
 • Y Pedwar Tymor
 • Mae 'Na Faban Bach
 • Ymunwch yn y Symffoni
 • Un Bugail Bach
 • Carol yr Angylion

An exciting collection of children's songs by one of our most talented composers. The volume includes a variety of material, including carols, and is sure to attract children to singing.

The lyrics are based on exciting themes as we see in Sgorio Gôl or Y Pedwar Tymor for example.

The songs are suitable for use with class singing or as items in a concert or morning assembly.

This book is in Welsh only.

Additional information

Weight 248 g