SKU: 1070 Categorïau: , ,

£14.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 130 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn

MAWLGAN - Côr Hen Nodiant

Mae Côr Hen Nodiant yn un o'r corau mwyaf llwyddainnus yng Nghymru. O dan arweiniad Huw Foulkes, maent wedi creu CD sy'n cynnwys 15 o emynau Cymraeg traddodiadol. Yn ogystal â'r CD, mae'r llyfryn hwn yn cynnwys geiriau a thonau'r hoff emynau hyn ynghyd â nodiadau ar fywyd a gwaith y cyfansoddwyr a'r awduron. Prif awdur yr emynau yn y gyfrol hwn yw William Williams, Pantycelyn, yn deyrnged i'w gyfraniad aruthrol i fywyd ysbrydol a diwylliannol ein cenedl.

Dyma'r 5ed cyfrol yn y gyfres HOFF EMYNAU

ST ELIZABETH - Dyno inni weld o'r newydd

DIES IRAE - O Arglwydd grasol, trugarha

MILES LANE - Dyrchafer enw Iesu cu

MAWL GÂN - Diolch i ti, yr hollalluog Dduw

ABENDS - Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy'

HYFRYDOL - O llefara, addfwyn Iesu

HYDER - Disgyn, Iesu, o'th gynteddoedd

RHEIDOL - Cofia'n gwlad, Benllywydd tirion

BALLERMA - Mae ngolwg acw tua'r wlad

Y DDÔL - Fy Nhad o'r nef, O gwrando 'nghri

ABERYSTWYTH - Iesu cyfaill f'enaid i

PENNANT - Gorchudd ar dy bethau mawrion

BLAENWERN - Tyred, Iesu, i'r anialwch

MANLEY PARK - Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano

BUILTH - Rhagluniaeth fawr y nef

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 130 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn