Sion a Sian (ffeil Electronic)

SKU: 3190E Category:

Additional information

Mae Sion a Sian yn ddarn ar gyfer lleisiau cymysg - SATB. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Robat Arwyn. Gellir brynnu copiau caled, neu yn yr achos hwn, drwydded i ganiatau i chi wneud hynny sydd angen o gopiau ar gyfer eich côr, a'ch côr chi yn unig. Mi fydd angen i chi ddanfon enw eich cor atom, a'r person sydd angen yr hawl i wneud copiau. Byddwn wedyn yn danfon ffeil pdf efo rhif trwydded ac enw eich cor ar y ffeil pdf er mwyn i chi allu gwneud y copiau. Noder nad oes hawl i wneud copiau o unrhyw fath o'r copiau caled.