SKU: 1067 Categories: , ,

£14.99

Additional information

Weight 130 g

MOR FAWR WYT TI - Llyfr a CD

Mae Cor Cymry Lerpwl wedi recordio 15 o hoff emynau Cymru ar gyfer y CD hwn. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth yr emynau hynny sydd yn rhan o'n hetifeddiaeth, ynghyd â nodiadau ar gefndir y cyfansoddwyr a'r awduron.

Dyma'r 2il yn y gyfres HOFF EMYNAU.

 1. Mor fawr wyt ti - Fy Arglwydd Dduw, daw i'm barchedig ofon
 2. Down Ampney - Tyrd, Ysbryd cariad mawr
 3. Rhondda - Arglwydd Iesu, dysg i'm gerdded
 4. Llef - O Iesu mawr, rho d'anian bur
 5. Ebeneser - Dyma gariad fel y moroedd
 6. Dennis - Cydganwn foliant rhwydd
 7. Mae d'eisiau di
 8. Love Divine - Gobaith mawr y mae'r addewid
 9. Abbot's Leigh - Arglwydd Iôr, fe ddisgwyl d'Eglwys
 10. St Clements - Y dydd a roddaist, Iôr, a giliodd
 11. Pwyso ar ei fraich - O rho dy bwys ar freichiau'r Iesu
 12. Sarah - Fy nghalon, cred yn Nuw
 13. Rachie - I bob un sydd ffyddlon
 14. Bro Aber - O tyred i'n gwaredu, Iesu da
 15. In Memoriam - Arglwydd Iesu, arwain f'enaid

Best Loved Hymns series - Volume 2

Liverpool bases choir Liverpool Welsh Choral, has recorded this CD of 15 beloved Welsh hymns. This book which includes the CD, contains the words and music of those hymns which have become our heritage, with background notes on those composers and authors who created it.

Additional information

Weight 130 g