Clychau Bethlehem

SKU: 1044 Category:

£9.99

Additional information

Weight 172 g

Gwennant Pyrs

Yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2-4.

Dyma gasgliad amrywiol o garolau gan athrawes gerdd a chyfansoddwraig dalentog.

Yn addas fel unawdau neu i'w canu gan gorau a phartïon; ymysg y cyfansoddiadau mae dau osodiad cerdd dant ar eiriau gan I.D. Hooson ac Edward Morris Jones yn ogystal.

Dyma gasgliad o garolau rydd oriau o bleser a mwynhad i bawb fydd yn eu canu, ac o'u clywed yn canfod ynddynt ffresni a newydd-deb mewn hen hen stori.

  • Clychau Bethlehem
  • Carol Seiriol
  • Glomen Wen
  • Heno'n y Distawrwydd
  • Carol y Gwrthod
  • Ysbryd Nadolig
  • Nadolig i Mi
  • Hwyrnos Dawel Heno 'Methlem
  • Y Doethion

Suitable for Key Sage 2-4.

A collection of carols by a teacher of music and talented composer.

Suitable as solo items or performing by choirs or groups, the volume also includes two 'cerdd dant' settings.

These carols will give pleasure to performers and audiences alike and provide an excellent opportunity for schools and churches to sing new and fresh material at Christmas time.

This book is in Welsh only

Additional information

Weight 172 g