I’ll sing a song / Mi ganaf gân

SKU: 1040 Category:

£9.99

Additional information

Weight 188 g

Hawys Glyn James

Casgliad o ganeuon newydd i blant gan y gyfansoddwraig adnabyddus o'r Rhondda. Mae yma 12 o ganeuon unsain a deulais sy'n trin themau amrywiol o Gŵyl Ddewi a'r Nadolig i ddiolchgarwch.

Mae'r cyfan yn cynnwys cyfeiliant piano, cordiau gitâr a'r geiriau yn Gymraeg a Saesneg.

Gellir defnyddio'r deunydd ar gyfer canu dosbarth neu fel eitemau mewn cyngerdd neu wasanaeth boreol. Dyma gasgliad hyfryd o ganeuon ffres a chanadwy.

 • Cân i Ddewi
 • D am ein Dewi
 • Mi Ganaf Gân
 • Dilyn Iesu Grist
 • Diolch i Ti
 • Cân Heddwch
 • Calfari
 • Suo-gân Mair
 • Hwrê
 • Y Ddraig Goch
 • Y Camelffant
 • Cân i'r Gwanwyn

A new collection of songs for children by the well-known composer from the Rhondda. The volume contains 12 songs - unison and two-part - based on a variety of themes from St. David's Day and Christmas to thanksgiving.

Each song has a piano accompaniment, guitar chords and words in both Welsh and English and may be used for class singing or as an item in morning assembly or in school concerts.

I'll Sing a Song is a delightful collection of fresh and highly singable songs.

 • A Song for David
 • D is for David
 • I Sing of Wales
 • Follow Jesus Christ
 • Thank You
 • A Song of Peace
 • Calvary
 • Mary's Lullaby
 • Hurray
 • The Red Dragon
 • The Camelphant
 • A Song for Spring

This book is in Welsh and English.

Additional information

Weight 188 g