SKU: 1022 Category:

£20.00

Additional information

Weight 383 g

Brenda Flanagan

Comisiynwyd gan ACCAC i gynorthwyo cyflwyno'r Cwricwlwm Gymreig yn yr ysgol.

Mae Taro Nodyn, sydd yn cynnwys llyfr a CD, yn sicr o gael croeso brwd gan athrawon Cyfnod Allweddol 1 a 2, boed yn arbenigwyr mewn cerddoriaeth neu beidio. Nid oes rhaid i athrawon fedru darllen neu ysgrifennu cerddoriaeth, neu fod yn medru canu unrhyw offeryn i ddefnyddioâ€ôr pecyn yma.

Mae pob un oâ€ôr 15 prosiect yn y gyfrol hon yn ymwneud â thestun gwahanol bydd yn ennyn ymateb y plant, gyda'r testun ei hun yn sbardun i ysgogi gweithgareddau cyfansoddi, perfformio ac hefyd gwerthuso.

Maeâ€ôr testun wediâ€ôi gyflwyno mewn ffordd eglur a dealladwy gan danlinellu agweddau pwysig oâ€ôr meysydd hynny o Orchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer cerddoriaeth. Adnodd cyffrous a fydd o gymorth ymarferol i athrawon.

Tudalen Enghreifftiol | Sample Page

1022-taro-nodyn-tu-mewn


Additional information

Weight 383 g