Dewch i’r Wledd

SKU: 1004 Categorïau: ,

£6.00

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 186 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Genre

Iaith

Offeryn

,

Arfon Wyn

14 o ganeuon mwyaf poblogaidd y canwr-cyfansoddwr adnabyddus a ddefnyddiwyd ganddo mewn amryw weithgareddau dros y blynyddoedd. Ceir cyfeiliant piano syml ynghyd â chordiau gitâr i bob cân, gyda chyflwyniad ac awgrymiadau pellach ar gynnwys cyfeiliant offerynnau taro ac ati yn ogystal.

Mae'r deunydd i gyd yn seiliedig ar themâu Beiblaidd amrywiol gyda llawer o'r caneuon fel Yr Hedyn Mwstard a Diolch i'r Iesu Da eisoes wedi'u sefydlu fel ffefrynnau ymysg llawer o blant.

Mae digonedd o ddeunydd fan hyn ar gyfer gwersi cerdd neu ysgrythur, yn ogystal â gwasanaethau boreol neu achlysuron arbennig eraill.

 • Dewch i'r Wledd
 • Cân Moses
 • Clychau'r Llan
 • Yr Hedyn Mwstard
 • Carol Heddiw
 • Yr Enfys
 • Pe Bai Gen i Forthwyl
 • Oes Mae Un Gwaredwr
 • Brenin y Brenhinoedd
 • Hosanna Maranatha
 • Shalom
 • Preseb o Wair
 • Diolch i'r Iesu Da
 • Gweddi Diwrnod

14 of the singer-songwriter's most popular songs over the years. Each contains a simple piano accompaniment and guitar chords together with background notes and suggestions for adding percussion instruments etc.

All of the material is based on themes from the Bible with songs such as Yr Hedyn Mwstard and Diolch i'r Iesu Da already firmly established in the repertoire.

There is good material here for music lessons or religious education, as well as morning services or other special occasions.

This book is in Welsh only.


Gwybodaeth ychwanegol

Weight 186 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Genre

Iaith

Offeryn

,