Edward-Rhys Harry

Wedi ei eni a’i fagu ym Mhenclawdd, bu Edward yn organydd ac arweinydd mewn capeli ac egwlysi o oed cynnar iawn. Wedi graddio mewn cyfansoddi a llais o Brifysgol Cymru Bangor, aeth ymlaen i astudio Technoleg Cerdd a Recordio Sain, Gradd MMus mewn cyfansoddi o Goleg Cerdd Llundain. Yn hwyrach, fe adawodd gwaith dysgu llawn amser i astudio Arwain Corau yn Coleg Cerdd a Drama Caerdydd ble bu y Cymro cyntaf i dderbyn cymhwyster cydnabyddedig mewn Arwain Corawl.

Mae Edward yn Gyfarwyddwr artistic Côr Siambr Cymru, ‘The Harry Ensemble’, Arweinydd Côr Meibion Cymru Llundain, Reading Festival Chorus, The Athenaeum Singers, a’r London Welsh Chorale. Mae’n arwain y British Sinfonietta hefyd.

Categori Cynnyrch

Iaith

Genre

Offeryn

Tonic Sol-Fa

Cyfeiliant