SKU: 1077 Categorïau: ,

£9.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 218 g
Cyfeiliant

Awdur

Cyfansoddwr

Genre

Iaith

Offeryn

Casgliad o 20 o ganeuon gan Leah Owen, yn unawdau a deuawdau, sy'n addas ar gyfer sawl achlysur, i'w defnyddio yn yr ysgol gynradd yn bennaf, ac ar gyfer Eisteddfodau a chyngherddau. Mae nifer o'r caneuon gyda geiriau gan Angharad Llwyd. Mae'r caneuon yn gymorth i blant i ddysgu patrymau iaith, nifer o ddywediadau a mwynhad o ganu caneuon sy'n ffres a bywiog.

Geiriau Cymraeg yn unig. 56tt.

ADAR

BLODAU'R GWANWYN

BYD DYCHYMYG

CODI'R TO

DEWI SANT

DIWRNOD GOLCHU NAIN A TAID

EISTEDDFOD HAFOD Y GAN

FFRINDIAU SY'N WERTH Y BYD

FY NGHYFRINACH FACH I

GWEDDI AR DDIWEDD DYDD

GWENYNEN

GYDA'N GILYDD

HELFA'R HYDREF

HWIANGERDD Y PRESEB

LILI'R EIRA

LLUNIAU'R TYMHORAU

PAM?

TEULU BACH

Y TYWYDD

YM MHLE?

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 218 g
Cyfeiliant

Awdur

Cyfansoddwr

Genre

Iaith

Offeryn