SKU: 1071 Categorïau: , ,

£14.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 130 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn

Llyfr yn cynnwys 15 o Hoff emynau y Pasg gyda CD o Gôr ABC o Aberystwyth yn eu canu. Mae'r llyfr yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth yr emynau hynny sydd yn rhan o'n hetifeddiaeth, ynghyd â nodiadau ar gefndir y cyfansoddwyr a'r awduron. Mae chwech o'r emynau hyn gan William Williams, Pantycelyn.

Dyma'r 6ed yn y gyfres - Hoff emynau.

Aberystwyth based Côr ABC, has recorded this CD of beloved Welsh Easter hymns. It is included in this book which also contains the words and music of those hymns which have become our heritage, with background notes, in both Welsh and English, on those composers and authors who created it.

This is the 6th in the series - Best loved hymns

 1. Mannheim (Passion Chorale) - Cof am y cyfiawn Iesu
 2. Bryn Calfaria - Cymer, Iesu, fi fel 'rydwyf
 3. Tyddyn Llwyn - Arnat, Iesu, boed fy meddwl
 4. Minffordd - Iesu ei hunan yw fy mywyd
 5. Pen-Parc - Ai am fy meiau i
 6. Tyddewi - Mi fafla' 'maich oddi ar fy ngwar
 7. Brynhyfryd - Mae'r gwaed a redodd ar y groes
 8. Arweiniad - O Fab y Dyn, Eneiniog Duw
 9. Petra - Craig yr oesoedd
 10. Nasareth - Dros bechadur buost farw
 11. Buddugoliaeth - Yn Eden cofiaf hynny byth
 12. Hanover - Fe dorrodd y wawr
 13. Nottingham - Gorfoleddwn, Iesu mawr
 14. I Dduw bo'r gogoniant
 15. Macabeus - Crist a orchfygodd

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 130 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn