Y Cyntaf a’r olaf

SKU: 1060 Category:

£19.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 446 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn

Mae yma gasgliad o ganeuon amrywiol: rhai wedi eu seilio ar storiau o'r Beibl, eraill ar adnodau penodol; rhai yn fywiog, eraill yn fyfyrgar. Ceir amrywiaeth arddull eang o ganeuon, o dôn gron i samba, a fydd yn apelio at yr amrywiaeth oedrannau o blant i ieuenctid.

Bydd y ddwy gryno ddisg amgaeedig yn gymorth i ddysgu'r caneuon. Maent hefyd yn cynnwys geiriau'r caneuon fel ffeiliau Word a PDF i'w harddangos neu eu hargraffu.

Mae CD o'r traciau cefndir ar gael trwy Curiad (CD014) os am gyfeiliant y band yn unig.

Bydd y pecyn hwn yn adnodd gwerthfawr mewn Ysgolion Sul, Oedfaon, Clybiau Cristnogol ganol wythnos, Clybiau Gwyliau, a gwasanaethau ysgolion dyddiol.

Cyhoeddwyd ar y cyd efo'r Eglwys Bresbyteraidd.

 • Ffrind i Mi
 • Bendigedig Fyddo Enw'r Iôr
 • Bydd yr Arglwydd ei Hun
 • Diolch Iesu
 • Cân Mair Magdalen
 • Does Dim Cywilydd
 • Ers Cyn Bo' Co'
 • Y Tŷ·
 • Galwa Arnaf I
 • Gogoniant
 • Hei! Hei! Hei!
 • Rwy'n Dy Garu Di
 • Iesu, Wnei Di Siarad â Fi
 • Pob Eiliad
 • Mae'r 'Dolig Wedi Dod
 • Gwyn eu Byd
 • Myfi yw Alffa ac Omega
 • Myfi yw Goleuni y Byd
 • Ni yw Dy Blant Di
 • O Dawel Ddinas Bethlehem
 • Mae Fy Nuw Gyda Fi
 • Os yw Dyn yng Nghrist
 • Newid Fi
 • Pwy Sydd Yma Efo Fi?
 • Roedd hi'n Amser Pacio Dillad
 • Samba'r Nadolig
 • Y Daith i Fethlehem
 • Ti'n Rhoi i Mi
 • Sanctaidd a Di-fai
 • Weithiau Mae 'na Bethau
 • Y Dyn Adeiladodd
 • Yn Hyn y Mae Cariad
 • Yn y Dechreuad

Here is a collection of various songs: some based on stories from the Bible, others on specific verses; some lively, others more contemplative. A wide range of musical style is in this collection, from round songs to samba, which will appeal to a wide age group.

The two CDs which come with the pack will assist in the teaching of the songs. The words are also contained in Word and PDF format, suitable for projecting or for printing.

There is a further CD of the backing tracks alone available from Curiad (CD014).

This will be a valuable resource in Sunday Schools, Churches, Christian Mid-week Clubs, Holliday Clubs, and School assemblies.

Published jointly with the Presbyterian Church in Wales.

This book is in Welsh only.

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 446 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn