SKU: 1073 Categorïau: , ,

£14.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 120 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn

Dyro Dangnefedd yw'r 8fed llyfr yn y gyfres Hoff Emynau. Côr Dre o Gaernarfon sy'n canu'r emynau ac mae CD ganddynt yn gynnwysedig.

JOANNA - Efengyl tangnefedd

BRYNGOLAU - O dywysog ein tangnefedd

RHEIDOL - Cofia'n gwlad Benllywydd tirion

RHYS - Rho im yr hedd

MEINIR - Ein Tad wyt ti, O uchel Ior

TAL-Y-LLYn - O Dduw, ein craig a'n noddfa

WEIMAR - Dragwyddol, hollalluog Iôr

HENRYD - Dwed, a flinaist ar y gormes

BLAENCEFN - Gwrando fi

GNOLL AVENUE - N'ad i'r gwyntoedd

TANGNEFEDD - Duw a Thad

WAREHAM - Dduw Iôr ein tadau

CAPEL Y DDÔL

SIRIOLDEB - Un fendith dyro im

DONA LA PACE - Dyro dangnefedd

48 tudalen.

Mae'r hen nodiant a'r geiriau Cymraeg yn y llyfr, ynghyd â nodiadau cefndir diddorol am y cyfansoddwyr a'r awduron o'r emynau yma sy'n ffefrynnau mawr gennym ni yng Nghymru.

Gellir brynnu'r set gyfan o 8 llyfr ar ddisgownt. Gweler y dudalen hafan.

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 120 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cynnwys CD

Genre

Iaith

Offeryn