SKU: 1038 Category:

£9.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 197 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Iaith

Cwricwlwm Cymraeg

E. Olwen Jones

Cyhoeddir mewn cydweithrediad â CBAC

Llyfr i gynorthwyo athrawon sydd heb arbenigedd mewn cerddoriaeth i gyflwyno'r pwnc yn y dosbarth i blant oed cynradd.

Mae pob un o'r projectau yn y gyfrol yn trin rhyw agwedd ar ddiwylliant Cymreig, e.e. llenyddiaeth neu hen arferion, ac yn rhoi cyfle i'r disgyblion berfformio, cyfansoddi neu werthuso cerddoriaeth.

Dyma adnodd hynod ddefnyddiol sy'n darparu cefnogaeth ymarferol ar gyfer cyflwyno'r dimensiwn Cymreig o'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

  • Clapio Wyau
  • Dewi Sant
  • Barddoniaeth - 'Y Lein Ddillad'
  • Y Tywydd
  • Chwedl Alarch Llyn Glasfryn
  • Hwiangerddi
  • Chwedl o'r Mabinogi
  • Robin Goch ar Ben y Rhiniog
  • Grisiau Sant Gofan

Published in association with the WJEC National Language Unit

This book will assist non-specialist teachers to present music in the primary school.

Each project deals with an element of Welsh culture e.g. literature or folk traditions, and gives an opportunity for pupils to perform, compose or appraise music.

This is a useful resource that gives the practical support to help schools to present the Welsh dimension of the National Curriculum.

This book is in Welsh only.

Tudalen Enghreifftiol / Sample Page

1038-clapio-wyau-tu-mewn


Gwybodaeth ychwanegol

Weight 197 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Iaith

Cwricwlwm Cymraeg