Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen

SKU: 1024 Category:

£15.00

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 963 g
Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Iaith

Cwricwlwm Cymraeg

Michael Kennedy (Addasydd: Delyth Prys)

Dyma addasiad Cymraeg safonol o'r 'Concise Oxford Dictionary of Music'. Mae'r gyfrol yma'n adnodd defnyddiol iawn ar gyfer athrawon, myfyrwyr ysgol a'r sawl sydd yn ymddiddori mewn cerddoriaeth yn gyffredinol.

O Abbado i Zyklus, mae'r geiriadur yn cynnwys manylion cynhwysfawr ar bob agwedd o gerddoriaeth, gan gynnwys ffeithiau am gerddoriaeth yng Nghymru sydd heb eu cynnwys yn yr argraffiad gwreiddiol. Mae yma dros 14,000 o gofnodion yn trafod cyfansoddwyr, offerynwyr, cantorion, termau, cerddorion a cherddorfeydd.

Llawlyfr cerddoriaeth hynod ddefnyddiol iâ€ôr sawl sydd yn astudio cerddoriaeth neu yn ymddiddori yn y maes yn gyffredinol.

Comisiynwyd gan ACCAC.


A quality Welsh language adaptation of the Concise Oxford Dictionary of Music. This volume is a useful resource for teachers, pupils and those who have a general interest in music.

From Abbado to Zyklus, the dictionary contains comprehensive details on all aspects of music including information on Welsh music not contained in the original publication. There are more than 14,000 entries on musical terms, works, composers, instrumentalists, singers, musicians and orchestras.

A fine music companion that will be welcomed by those who study music or take a general interest in the subject.

Commissioned by ACCAC.

This book is in Welsh.

Tudalen Enghreifftiol | Sample Page

1024-geiriadur-cerddoriaeth-rhydychen-tu-mewn

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 963 g
Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Iaith

Cwricwlwm Cymraeg