SKU: 1058 Categorïau: , ,

£13.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 176 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Cynnwys CD

Iaith

Offeryn

Mansel Kedward

Bwriad y pecyn hwn yw cefnogi datblygiad cyfrif a sgiliau iaith plant yn y blynyddoedd cynnar a CA1 trwy gyfrwng canu. Mae cerddoriaeth yn gyfrwng naturiol i gyflwyno mathemateg i blant, ac mae'r caneuon yn cyfleu cysyniadau mathemategol gwahanol - yn amrywio o gymharu a threfnu rhifau i gyfrif tuag yn ôl fesul cam.

Gobeithiwn weld athrawon yn gwneud cryn ddefnydd o'r pecyn hwn. Cynhwysir CD gyda recordiadau or caneuon i gyd, gyda dau fersiwn o bob cân: un yn gyflwyniad llawn gyda llais a phiano a'r llall yn cynnwys y cyfeiliant yn unig. Golyga hyn y gall y plant gydganu'r caneuon gan ddefnyddio'r cyfeiliant offerynnol yma.

Mae'r nodiadau athrawon a gynhwysir yn y gyfrol yn cynnwys awgrymiadau am weithgareddau syml y gellir eu cyflwyno i'r plant ar y cyd gyda'r caneuon. Bydd hyn yn fodd i atgyfnerthu'r cysyniadau mathemategol mewn ffordd fydd yn apelio at y plant.

 • Pwy Sy yn y Canol?
 • Deg Deryn Bach
 • Dau Ddeg o Ddefaid
 • Mae Pump o Blant
 • Dyddiau'r Wythnos
 • Pwy Sy'n Dod i'n Caffi?
 • Mae Un yn Fwy Na Dim
 • Deg o Fysedd Pysgod
 • Eliffant, Morfil, Cath a Chi
 • Mawr a Bach
 • Y Band Elastig Mawr
 • Faint o'r Gloch yw Hi, Mr Blaidd?
 • Un Eliffant
 • Patrymau
 • Tair Banana

This pack provides the opportunity to support the development of children's counting and language skills in the early years and KS1 through the medium of song. Music is a natural vehicle to introduce mathematics to children, and each of the songs presents different mathematical concepts varying from comparing numbers and arranging them in order to counting back in steps.

We hope that teachers will make extensive use of this publication. It includes a CD containing recordings of the songs with two versions of each song: one a full performance with voice and piano, the other containing the accompaniment only. This means that children will be able to sing along to the CD in karaoke style using this instrumental accompaniment.

The teacher's notes that are included in this book contain ideas for simple activities that can be presented to the children in order to enhance the performance of the songs. This will help to reaffirm the mathematical concepts in a way that will appeal to the children.

The teacher's notes are in Welsh and English but the songs are in Welsh only.

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 176 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Cynnwys CD

Iaith

Offeryn