Canwn Fawl 2

SKU: 1041 Category:

£9.99

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 245 g
Cyfeiliant

Awdur

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Genre

Iaith

Offeryn

Eric Jones

Dyma ail gyfrol o ganeuon Cristnogol i blant a phobl ifainc gan Eric Jones - dilynydd i'r gyfrol lwyddiannus Canwn Fawl 1 a phrofodd mor boblogaidd gyda llawer.

Mae yma 17 o ganeuon yn unsain a deulais a'r cyfan yn 'emynau modern' i gynorthwyo ysgolion, ysgolion Sul a chynulleidfaoedd i Ganu Mawl.

Gellir defnyddio'r deunydd ar gyfer canu dosbarth neu fel eitemau mewn cyngerdd neu wasanaeth boreol.

 • Brawdoliaeth
 • Un Seren Wen
 • O! Faban Glân
 • Pan Fo Bugeiliaid Gyda'r Nos
 • Heno Mor Dlos
 • Rhown Gân o Ddiolch
 • Llusern
 • Gwyn eu Byd
 • Yr Arglwydd yw Fy Mugail Da
 • Hiraeth am Iesu
 • Haleliwia
 • Eneiniog Duw
 • Cariad Crist
 • Fy Ngweddi
 • Miwsig yn Ein Calon (Urdd 2016)
 • O'r Hedyn
 • Bendithia, Dduw, yr Oedfa Hon

This is the second volume of Christian based songs for children and young people by Eric Jones, following the publication of the acclaimed Canwn Fawl 1 that proved so popular.

There are 17 songs - unison or two-part - which are 'modern hymns' that will serve to assist schools and churches in their worship.

The volume can also be used in the classroom or individual items performed in concerts or school assembly.

This book is in Welsh only.

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 245 g
Cyfeiliant

Awdur

Cyfansoddwr

Cyfnod Dysgu

Genre

Iaith

Offeryn