Y Lleuad a’r ser (Ffeil electronig)

SKU: 3163E Categorïau: , ,

Gwybodaeth ychwanegol

Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Iaith

Mae Y Lleuad a'r sêr yn ddarn ar gyfer lleisiau cymysg - SATB sy'n ddarn gosod yn Eisteddfod yr Urdd 2020. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Arfon Wyn, a threfnwyd ar gyfer cor SATB gan Gareth Glyn. Gellir brynnu copiau caled fel arfer, neu yn yr achos hwn am gyfnod byr, drwydded i ganiatau i chi wneud hynny sydd angen o gopiau ar gyfer eich côr, a'ch côr chi yn unig er mwyn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Mi fydd angen i chi ddanfon enw eich côr atom, a'r person sydd angen yr hawl i wneud copiau. Byddwn wedyn yn danfon atoch yn uniongyrchol, ffeil pdf efo rhif trwydded ac enw eich cor ar y ffeil pdf er mwyn i chi allu gwneud y copiau. Byddwn yn ceisio gwneud hyn o fewn yr un diwrnod os yn bosibl.

Does dim cost postio ar y ffeil electronig.

Noder nad oes hawl i wneud copiau o unrhyw fath o'r copiau caled (CURIAD 3163).

Gwybodaeth ychwanegol

Cyfeiliant

Cyfansoddwr

Iaith