Yr Arddull glasurol

SKU: 1016 Category:

£20.00

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 924 g
Awdur

Cyfnod Dysgu

Iaith

Charles Rosen
Addasydd / Translation: Delyth Prys

Cyfieithad Cymraeg safonol o’r gyfrol Saesneg ‘The Classical Style’ gan Charles Rosen. Dyma gyflwyniad trwyadl o gerddoriaeth y cyfnod clasurol a gwaith cyfansoddwyr fel Haydn, Mozart a Beethoven. Trafodir nifer o weithiau y cyfansoddwyr yma’n fanwl gan roi sylw arbennig i iaith gerddorol, ffurf ac arddull.

Dyma werslyfr hynod ddefnyddiol i’r sawl sydd yn dilyn cwrs cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, boed yn lefel 'A' neu addysg uwch.


Gwybodaeth ychwanegol

Weight 924 g
Awdur

Cyfnod Dysgu

Iaith