SKU: 1018 Categorïau: ,

£12.00

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 576 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

, , , , , , , , ,

Addas i Ddysgwyr

Cyfnod Dysgu

Iaith

Offeryn

Cwricwlwm Cymraeg

Y casgliad cyntaf erioed o ganeuon unsain/deulais gwreiddiol gan gyfansoddwyr cyfoes o Gymru. Mae'r gyfrol yn cynnwys amrywiaeth o arddulliau, megis pop, jazz, blues, cerdd dant, calypso a thonnau crynion gan rai o gyfansoddwyr amlycaf Cymru.

Y Blues - Euros Rhys Evans
Hip Hip Hwrê! - Martyn Geraint
Dewch i'r Wledd - Gareth Glyn
Ffrindiau - Gareth Glyn
Mae Gen i Saith o Bethau - Eirlys Gravelle
Ogof y Ddraig - Hugh Gwynne
Dau Gi Bach - Brian Hughes
Ga'i Fenthyg Ci? - Brian Hughes
Roedd yna Hen ŵr - Brian Hughes
Boed Noel - Eric Jones
Gwyliau - Mary S. Jones
Pedair Tôn Gron: Pryfaid - Mary S. Jones
Pedair Tôn Gron: Deinosoriaid - Mary S. Jones
Pedair Tôn Gron: Chwyn - Mary S. Jones
Pedair Tôn Gron: Hollti'r Môr - Mary S. Jones
Cân Branwen - Leah Owen
Gwersyll Glan Llyn - Leah Owen
Canu Wnaf a Bod yn Llawen - Gwennant Pyrs
Siani Flewog - Huw Warren

Mae pob un o'r caneuon yn cynnwys geiriau Cymraeg a Saesneg ynghyd â fersiwn cyfeiliant llawn ar gyfer athrawon ac yna fersiwn lleisiol yn unig ar gyfer disgyblion, gyda chaniatâd i lungopio y rhannau yma at ddefnydd mewn ysgolion. Mae'r llyfr hefyd yn cynnwys nodiadau cefndir defnyddiol ar y cyfansoddwyr ynghyd ag awgrymiadau ar sut i ddefnyddio'r caneuon yn yr ystafell ddosbarth.

Adnodd pwysig i gynorthwyo athrawon i gyflwyno caneuon Cymreig i blant.

144tt


A unique collection of unison and two part songs by contemporary Welsh composers. The volume contains songs in a variety of styles such as jazz, blues, calypso, cerdd dant and pop by some of Wales' foremost composers.

The Blues - Euros Rhys Evans
Hip Hip Hoorah! - Martyn Geraint
To the Feast - Gareth Glyn
Friends- Gareth Glyn
The Things I Have are Seven - Eirlys Gravelle
The Dragon's Cave- Hugh Gwynne
Two Wee Pups - Brian Hughes
A Dog on Loan? - Brian Hughes
There Was an Old Man - Brian Hughes
Sing Noel - Eric Jones
Holidays - Mary S. Jones
Four Rounds: Flies - Mary S. Jones
Four Rounds: Dinosaurs - Mary S. Jones
Four Rounds: Weeds - Mary S. Jones
Four Rounds: Parting the Sea - Mary S. Jones
Branwen's Song - Leah Owen
Glan Llyn Camp - Leah Owen
I Shall Sing and Be Full Merry - Gwennant Pyrs
Caterpillar - Huw Warren

Each song contains lyrics in both English and Welsh and is reproduced twice in the book - a full accompaniment version for use by teachers, together with a vocal line only version for use by pupils. Permission is given for schools to photocopy any number of copies of this version for use in the classroom.

Background notes on the composers are included together with suggestions for further use of the songs in a classroom situation.

An important resource to assist teachers in presenting Welsh songs in schools.

144tt

Tudalen enghreifftiol / Sample page

1018-cantabile-tu-mewn

Gwybodaeth ychwanegol

Weight 576 g
Cyfeiliant

Cyfansoddwr

, , , , , , , , ,

Addas i Ddysgwyr

Cyfnod Dysgu

Iaith

Offeryn

Cwricwlwm Cymraeg